რა პრინციპით მზადდება არმატურა?

მადნისგან დამზადებული არმატურის წარმოების ტექნოლოგიები ყოველთვის უმჯობესდება, თუმცა უმეტეს ქარხანაში იყენებენ საქონლის გამზადების სტანდარტულ სქემას, რომელიც შედგება შემდეგი ზოგადი ეტაპებისგან:

  • საწყისი მასალის (მადნის) მოპოვება არმატურის წარმოებისთვის;
  • მასალის გაწმენდა;
  • მასალის მოჭრა ცალკე ელემენტებზე;
  • არმატურის კარკასის წარმოება, ლითონის ქსელის მონტაჟი;
  • საწყობში არმატურის გადატანა ან პირდაპირ შემსყიდველებთან გაგზავნა.
Author