ჩვენს შესახებ

შპს „PM Metal“ წარმოადგენს კომპანიას, რომელიც აწარმოებს მაღალი ხარისხის არმატურის იმპორტს საქართველოს ბაზარზე საზღვარგარეთიდან. მასალა დამზადებულია ევროპული ტექნოლოგიებით. აქედან გამომდინარე პროდუქტი წარმოდგენილია მაღალი ხარისხის სახით. PM Metal-ის მიზანია ხელი შეუწყოს სამშენებლო ბიზნესს და დაეხმაროს კომპანიებს და კერძო პირებს საკუთარი პროექტების წარმატებით რეალიზებაში.

არმატურა მარაგში
გლინულა მარაგში
კმაყოფილი კლიენტი
პარტნიორი

რატომ ჩვენ?

კონკურენტული ფასები

ევროპული ხარისხის პროდუქტი

სწრაფი მიწოდება საქართველოს მასშტაბით

სერთიფიცირებული დოკუმენტაცია

პროდუქტის მრავალფეროვანი ასორტიმენტი

პროდუქტის ავთენტურობა

ჩვენ გაძლევთ საშუალებას დარწმრუნდეთ პროდუქციის ხარისხში

და გაწვდით საჭირო დოკუმენტაციას პროდუქტის ავთენტურობის შესახებ.